3 BİN 800 MAĞDUR BAŞPOLİS VE KIDEMLİ BAŞPOLİSLER, DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN TERFİİ MÜJDESİ BEKLİYOR

3 BİN 800  MAĞDUR  BAŞPOLİS  VE  KIDEMLİ  BAŞPOLİSLER,  DEVLET  BÜYÜKLERİMİZDEN  TERFİİ  MÜJDESİ  BEKLİYOR


26.10.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  7148 sayılı karayolları trafik kanununu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda yapılan yasal değişiklik  sonrası Türkiye genelinde bulunan 5 bin üzerinde başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına “Komiser Yardımcılığı” hakkı doğmuştu. 

        

Yürürlüğe giren bu kanunla Başpolis alımı 3201.ETK maddesi(ek 28) yürürlükten kaldırılarak Başpolis alımı tamamen sonlandırılmış oldu. 

 

3201 Sayılı ETK Geçici 29 Madde  ile de  45 yaş altı Başpolis ve Kıdemli Başpolisler yaklaşık Bin 200 kişi  Komiser Yardımcılığına terfi ederken, Son geriye kalan 3 bin 800 Başpolis ve Kıdemli Başpolis YAŞ-EĞİTİM gibi sebeplerle mağdur edilmektedir. 

 

Mağdur Başpolisler, mesleki sorumluluklarını yerine getirmiş ve gerekli bilgi birikime sahip kişilerden oluşmasına rağmen yaşla-eğitim gibi sınırlamalarla, liyakat ve tecrübe yok sayılmaktadır. 

 

Yasa mağduru 45 yaş üstü Başpolisler  kendilerine aynı hakkın verilmesi devlete ekstra bir külfet olunmayacağı gibi, yılların tecrübe ve birikimi emniyetin yönetim kademesine yansıması ile beraber halkın daha kaliteli ve hızlı adalet hizmeti alması sağlanacaktır. 

 

Teşkilat içerisinde uzun yıllar görev yapan 3 bin 800  Başpolis ve Kıdemli Başpolisler aileleriyle beraber mağduriyetlerinin giderilmesi için müjde beklemektedir. 

 

Yasal düzenleme gereği ilk etapta Mayıs 2019 da bin’e aşkın başpolis ve Kıdemli Başpolis  komiser Yardımcılığına terfinin önü açılmış oldu. Ancak 4 bin e yakın başpolis ve kıdemli başpolislerin mağduriyetleri devam etmektedir. 

 

Bu haksızlığın giderilmesi için soysa medya da  İmza kampanyası başlatıldı. Change.org sitesinde başpolis ve kıdemli başpolis memurları imza kampanyası başlatarak, devlet büyüklerine seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar.  Aileleriyle birlikte 20 bin kişi, yeniden yapılacak yasal düzenlenme için Türkiye Millet Meclisinden gelecek müjdeli haberleri beklemektedirler.  

 

45 yaş üstü başpolis ve kıdemli başpolisler için eğitim-yaş şartı aranmadan Komiser Yardımcılığına terfisi için yasal düzenleme yapılması Milletimizin, Devletimizin menfaatine olacaktır.

 

Son geriye kalan 3 bin 800 Mağdur Başpolis ve Kıdemli Başpolisin Komiserliğe terfileri halinde, Teşkilatımızın İlk ve Orta kademe Amir ihtiyacı bitecektir.  Kazanan Milletimiz-Devletimiz olacaktır. 

 

Tarih: 05.07.2019 14:09